Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

4277 c703
Anders Zorn - Frileuse; 1894

April 21 2017

5282 7162 390
Charles-Amable Lenoir - Reve d'Orient; 1912
6369 d371 390

rinascimentc:

Poynter, John Edward, Barine (details) 1894.

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
8281 6afe 390

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
2999 0a58 390

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
6127 5bd7 390

helegramy:

Playing Early Bird with @jelenavolkov

Reposted fromnudes nudes viainsanedreamer insanedreamer

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaunmadebeds unmadebeds
5338 87d0 390
Reposted frommarzyciel marzyciel viahisteryczna histeryczna

April 09 2017

8143 8050 390
Reposted fromlouse louse viainsanedreamer insanedreamer

April 05 2017

chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viayuriko yuriko
7519 1498 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasalami salami

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viayuriko yuriko

April 04 2017

8570 1a26 390

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

9560 a31b 390

la-catharsis:

Charles-Amable Lenoir - A Nymph in the Forest

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
8982 104f 390
Reposted fromhorrified horrified viainsanedreamer insanedreamer
4502 7a8a 390

suonko:

by Émile Quentin-Brin /detail/

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

April 03 2017

0042 2f28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

April 02 2017

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viatouchthesky touchthesky
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaczescdowidzenia czescdowidzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl