Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

June 21 2017

5660 512c 390

June 20 2017

8822 369d 390

humanoidhistory:

April 4, 1983 – The Space Shuttle Challenger streaks through the sky on its maiden flight.

– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakrzysk krzysk

June 10 2017

3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer

June 07 2017

June 04 2017

June 02 2017

1177 83cc 390
Reposted fromatlantyda atlantyda viagoszko goszko
"Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj".
— Haruki Murakami
5205 8767 390
Reposted fromstefanson stefanson viagoszko goszko
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viadusix dusix

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaperseweracje perseweracje
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viakrzysk krzysk

June 01 2017

3609 9824 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska

May 29 2017

Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko

May 22 2017

7627 0b9a 390
You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

May 21 2017

6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viaumie-ranko umie-ranko

May 16 2017

3550 2db2 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl