Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

8769 423e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

October 29 2018

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Sponsored post

July 12 2018

1519 8318 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

June 13 2018

8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viaunmadebeds unmadebeds

March 24 2018

8480 fadb 390
...
4824 46d8 390

March 14 2018

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński

February 02 2018

7141 0c38 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola

January 22 2018

January 15 2018

7678 fe1d 390
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko

January 14 2018

7702 06db 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

January 07 2018

6623 d8a4 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
Do not fall in love with people like me. 
I will take you to museums, and parks, and monuments, and kiss you in every beautiful place, so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth.
I will destroy you in the most beautiful way possible. And when I leave you will finally understand, why storms are named after people.
— Caitlyn Siehl
Reposted fromday11shadow day11shadow viasmutnazupa smutnazupa
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viaunmadebeds unmadebeds

November 27 2017

9575 054d 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagdziejestola gdziejestola

October 28 2017

4938 8cff 390

October 26 2017

1330 05f0 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

October 21 2017

3132 d008 390
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...