Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

6437 8da9 390
Reposted fromxmartii xmartii viagdziejestola gdziejestola

September 22 2017

1875 a797 390
Reposted fromtwice twice vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Sponsored post
0849 72f7 390
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viakatt katt
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viahijkk hijkk

September 19 2017

3487 da4b 390
Reposted fromambermoon ambermoon viainsanedreamer insanedreamer

September 08 2017

3151 6377 390
Reposted frompeper peper viabadblood badblood
2134 22c4 390
Reposted fromkrzysk krzysk

September 04 2017

3503 a385 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

August 23 2017

3928 ad25 390
Reposted fromkrzysk krzysk

August 09 2017

7123 4710 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel

August 07 2017

July 23 2017

za głośno słyszę
kiedy nie dzwonisz
ogłuchnę
od braku słów
od braków
od bezsłów
oślepnę
od bezciebie
— Charlotte Nieszyn Jasińska 'azsic'

July 06 2017

5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
3220 1202 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaumierajstad umierajstad

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viamartulla martulla
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viaweakness weakness

July 04 2017

I can’t think of anything but nights with you.
Zelda Fitzgerald to F. Scott Fitzgerald, 1919  (via thecityofdreaming)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

June 23 2017

2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

June 21 2017

5660 512c 390

June 20 2017

8822 369d 390

humanoidhistory:

April 4, 1983 – The Space Shuttle Challenger streaks through the sky on its maiden flight.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...